کمیته رفاهی
 

کمیته رفـاه

- نظرات : بدون نظر

توجه                            توجه                            توجه

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ با استعانت از خدای بزرگ «کمیته رفاه» جمعیت حامیان هواداران فوتبال برای حمایت و مساعدت هواداران بیمار و نیازمند فوتبال تشکیل شده است.

 

اعضای جمعیت حامیان و افراد خیر و داوطلب می توانند جهت کمک های مردمی خود (نقدی و غیرنقدی) با شماره «1193-527-0912» آقای مسعود غفاری خزانه دار و حسابدار این جمعیت تماس حاصل فرمایند.

 

شماره حساب کمیته رفــاه جمعیت حامیان هواداران:

710158512339

 

بانک مسکن - شعبه مرکزی تهران

 

شماره کارت:

6280-2313-3399-6542

 

به نام مسعود غفاری و شرکاء

 

گالری عکس

جدول