کمیته رفاهی
 

اعضای هیأت مدیره

- نظرات : بدون نظر

موسسین و بنیانگذاران:

اعضای هیأت موسس و بنیانگذاران جمعیت حامیان هواداران فوتبال به ترتیب کسوت عبارتند از:

1)       شادروان سید مرتضی احمدی متولد سال 1302

2)      شعبان نیک صفت مطلق متولد سال 1312

3)     غلامرضا سلطانپور متولد سال 1320

4)      محمدرضا تهرانی متولد سال 1321

5)      سید داود بهال لو متولد سال 1321

6)      عزیزالله محرم زاده اورنج سال 1322

7)     احمد خمسه متولد سال 1322

8)     شادروان عارف عبدالرحیم زاد آذری متولد سال  1323

9)      علی اصغر صابریان  پور مقدم متولد سال 1325

10)     علی شقاقی آزاد متولد سال 1326

11)     هوشنگ جعفری متولد سال 1326

12)    هاشم قاسمی متولد سال 1339

13)   حسین(داریوش) رنجبران متولد سال 1329

14)    محمدابراهیم سلطانی فر متولد سال 1332

15)    سید رسول امین جواهری متولد سال 1335

 

سومین هیأت مدیره جمعیت:

 

1- محمدرضا طهرانى(رئیس هیأت مدیره)

2- هاشم قاسمى(عضوهیأت مدیره)

3- ساسان سیاح طاهرى(نایب رئیس ومعاونت فرهنگى باشگاه فولاد خوزستان)

4- مسعود غفارى(عضوهیأت مدیره وخزانه دار)

5- محمد ملازینل(عضوهیأت مدیره ومدیرعامل)

6- فاطمه قویدل(عضوهیأت مدیره ومعاونت بانوان)

7- سیدمحمد قریشى(نماینده باشگاه سپاهان اصفهان)

8- سجاد(سامان)على عسگرى(عضوهیأت مدیره ومسئول فضاى مجازى)

9- رضا نادرى(معاون فرهنگى نساجى مازندران)

10- محمد محمدزاده رهباردار(نماینده باشگاه شهرخودرو خراسان)

11- حجت الاسلام احمد مالک(معاون فرهنگى باشگاه استقلال تهران)

12- سید مرتضى موسوى زنوز(نماینده باشگاه تراکتورتبریز)

 

بازرسین:

1- عباس پناهی

2- میثم آب پرور

3- آیدا وحیدی

4- حامد طلوعی(دبیر کمیته فرهنگی باشگاه تراکتور تبریز)

5- سهند بشاش

 

مشاورین:

1- سجاد(سامان)على عسگرى (مسئول فضای مجازی)

2- دکتر امیرساعد وکیل (معاونت حقوقی)

3- احمدرضا چگنی (سخنگو و دبیر هیأت مدیره و معاونت روابط عمومی و فرهنگی)

4- فاطمه قویدل (معاونت بانوان جمعیت)

 

کارکنان جمعیت:

1- علیرضا عطری، مسئول امور دفتری

2- امیرحسین تقی زاده، مسئول سایت

 

گالری عکس

جدول