کمیته رفاهی
 

برای پرسپولیس نسخه عوضی نپیچید!

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 349 ] - پنجشنبه, 13 آبان 1400

شاخص های مدیریت و تجارب گذشته چه می گوید؛
برای پرسپولیس نسخه عوضی نپیچید!

احمد میرزاییان

اقدام انجام شده در هیات مدیره استقلال را در پرسپولیس هم به اجرا گذاشته و با دریافت برنامه و البته تضمین های لازم به شیوه ای که در ذیل بدان اشاره خواهد شد، کار به محمد دادکان بسپارید!
بسیاری از کارشناسان و اهالی رسانه هیات مدیره استقلال را منتسب به طیف قالیباف قلمداد می کنند.
مجتبی عبداللهی از مدیران مجرب و متعهد کشور و جانباز عزیز و فرهیخته حاج مهدی افضلی از نزدیکان قالیباف و ایضا آشنایان سردار آجرلو بشمار می روند که صاحب این قلم شناخت خوبی از توانایی آنها در امور اقتصادی و فرهنگی دارد.
محمد مومنی هم از جمله ورزشی ها و مدیران تحصیل کرده ای است که سالها در عرصه ورزش شهرداری فعالیت کرده است.لذا وی را هم به باید در زمره نزدیکان و اقربای آجرلو به شمار آورد.
پرویز مظلومی را هم وزارت ورزش بنابه پیشنهاد سردار آجرلو و تجارب گذشته در هیات مدیره گمارده است و...
اگر این الگو را در شرایط فعلی به نفع استقلال و پسندیده و منطقی بدانیم، باید وزارت ورزش در پرسپولیس هم بر اساس مفاهمه و مذاکره کار را پیش ببرد و مدیریت زمان را در اولویت قرار دهد.
از گذشته دور تاکنون نفراتی چون شاد روان حاج عباس انصاری فرد، مهندس عابدینی، داریوش مصطفوی، شادروان حجت الله خطیب، سردار رویانیان، داریوش مصطفوی ، حبیب کاشانی، طاهری، محمد حسن انصاری فرد و سمیعی در مقاطعی بر مصدر امور قرار گرفتند و بر اساس توانایی و بضاعت خود خدماتی هم ارائه دادند.در حال حاضر هم صدری سرپرستی امور را عهده دار می باشد.
مجموعه این تلاشها را ارج‌می گذاریم.
جا دارد وزارت ورزش عملکرد گذشتگان را زیر اگراندیسمان برده و با واکاوی دقیق و موشکافی به فکر فردا باشد.
سالهای متمادی است سرخابی ها از مشکلات و مضیقه های مالی رنج‌می برند.
مطالبات عدیده و شکوائیه های متعدد نهادها و سازمانها و مربیان و بازیکنان همواره مایه عذاب و رنجش خاطرات مردم و هواداران دو تیم شده است.
سردار آجرلو و تیم همراه او متعهد شده اند که با درآمدزایی و تامین‌منابع مالی، مشکلات استقلال را رفع و رجوع کنند و...
در گذشته هم دکتر دادکان نمونه این پیشنهاد را در دوران حضور سلطانی فر در وزارت ورزش ارائه داد، اما گوش شنوا و اراده لازم وجود نداشت.
پیشنهاد می کنیم، حال که دکتر ذوالفقار نسب به عنوان مشاور و امین دکتر سجادی انتخاب شده است، شرایطی فراهم کند تا طرح و برنامه دادکان مورد مطالعه قرار گیرد.
دادکان چند سال پیش برای قبول مسئولیت در پرسپولیس پیشنهاد داد ، دو نفر از سوی ایشان معرفی و دو عضو هم توسط وزارت ورزش انتخاب شوند.
نفر پنجم هم مرضی الطرفین باشد.
دادکان همچنین‌در برنامه و طرح خود متعهد شده بود در دوران حضورش در پرسپولیس هیچ وجهی ازدولت و‌مجلس و وزارت ورزش مطالبه نکند و مستقلا کار را مدیریت کند و...
این طرح‌جامع را باید شنید و فضا را برای حضور دادکان فراهم کرد.
یقینا پیشکسوتان و بزرگان پرسپولیس هم از طرح و پیشنهاد دادکان حمایت خواهند کرد.حتی می توان این موضوع را با حضور بیست بازیکن شاخص پرسپولیس مورد ارزیابی قرار داد و با نظر سنجی دقیق کار را نهایی کرد.
مجموعه این اقدامات را می توان با حضور معاونت ورزش و دکتر ذوالفقار نسب زیر ذره بین برد و طی روزهای آتی به اجرا گذاشت.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول