عزاداری

 

جام جهانی 48 تیمی معمایی که حل نمی شود!

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 217 ] - شنبه, 26 آذر 1401
جام جهانی 48 تیمی معمایی که حل نمی شود!

یک روز تا وداع فوتبال با جام جهانی 32 تیمی باقی مانده و از روز دوشنبه، شمارش معکوس برای جام جهانی 48 تیمی آغاز خواهد شد - رقابتی که چهار سال بعد به میزبانی ای...

یک روز تا وداع فوتبال با جام جهانی 32 تیمی باقی مانده و از روز دوشنبه، شمارش معکوس برای جام جهانی 48 تیمی آغاز خواهد شد - رقابتی که چهار سال بعد به میزبانی ایالات متحده، مکزیک، و کانادا برگزار خواهد شد.

در مورد شکل برگزاری جام جهانی 48 تیمی حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود و احتمالات زیادی هم وجود دارد که موافقان و مخالفان هر یک، استدلال هایی را برای دیدگاه خود مطرح می کنند. روز گذشته نیز اینفانتینو، رییس فیفا، اعلام کرد هنوز به جمع بندی دراین خصوص نرسیده است.

پیش از اینکه همه فرمت های جام جهانی 2026 را بررسی کنیم، ابتدا جام جهانی 32 تیمی در هشت گروه را مورد واکاوی قرار می دهیم که همه فواید ممکن برای یک بازی فوتبال را دارد: 

* حداقل 3 مسابقه برای هر تیم
* حداکثر 7 مسابقه برای هر تیم
* تعداد مسابقات (64) معقول است
* می توان در یک بازه مطلوب (28-32 روز) جام جهانی را به پایان رساند
* حداقلی از احتمال تبانی در مرحله گروهی


حالا به سراغ شکل های مختلف جام جهانی 48 تیمی می رویم:

1) شانزده تیم که رنکینگ بهتری دارند، مستقیم به مرحله گروهی بروند و 32 تیم در بازی تک حذفی شرکت کنند و برنده ها به مرحله گروهی بروند. سپس 32 تیم در هشت گروه چهار تایی رودرروی هم قرار بگیرند.
* حداقل مسابقه برای تیم ها: یک بازی 
* تعداد مسابقات: 80 بازی
* حداکثر مسابقه برای تیم ها: 7-8 بازی
* زمان تورنمنت: 30-35 روز

* فواید: بعد از بازیهای تک حذفی، به شکل جام جهانی 32 تیمی برگزار می شود.
* مضرات: 16 تیم حاضر در جام جهانی فقط یک بازی انجام می دهند.

2) شانزده گروه 3 تیمی و سپس مرحله حذفی (شروع از یک هشتم)
* تیم های صعودکننده: فقط سرگروه
* حداقل مسابقه هر تیم: 2 بازی 
* تعداد مسابقات: 64 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 6 بازی
* زمان تورنمنت: 28-33 روز

* فواید: مثل جام جهانی 32 تیمی امکان تبانی نیست.
* مضرات: برخی از تیم ها فقط دو بازی انجام می دهند/ هر بازی مرحله گروهی یک تیم استراحت می کند.

3) شانزده گروه 3 تیمی و سپس مرحله حذفی (شروع از یک شانزدهم)
* تیم های صعودکننده: دو تیم نخست
* حداقل مسابقه هر تیم: 2 بازی
* تعداد مسابقات: 80 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 7 بازی
* زمان تورنمنت: 32-37 روز

* فواید: جام جهانی طولانی تر و تعداد بازی بیشتر
* مضرات: در آخرین بازی مرحله گروهی تبانی ممکن است
\این فرمتی است که فیفا برای جام جهانی در نظر دارد//

4) دوازده گروه 4 تیمی و سپس مرحله حذفی (شروع از یک هشتم)
* تیم های صعودکننده: سرگروه ها و 4 تیم برتر دوم 
* حداقل مسابقه هر تیم: 3 بازی
* تعداد مسابقات: 88 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 8 بازی
* زمان تورنمنت: 28-34 روز

* فواید: تقریبا مشابه جام جهانی 32 تیمی
* مضرات: چگونه به طور منصفانه بهترین تیم های دوم تشخیص داده می شوند؟

5) دوازده گروه 4 تیمی (صعود سرگروه ها)، سپس 4 گروه سه تیمی (صعود سرگروه ها) و سپس مرحله حذفی (از نیمه نهایی)
* حداقل مسابقه هر تیم: 3 بازی
* تعداد مسابقات: 100 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 8 بازی
* زمان تورنمنت: 33 روز

* فواید: هر تیم حداقل 3 بازی انجام می دهد و مسابقات می تواند در مدت زمان معقولی به پایان برسد و تبانی ممکن نیست.
* مضرات: در مرحله گروهی همیشه یک تیم استراحت می کند.

6) دوازده گروه 4 تیمی و سپس مرحله حذفی (از مرحله یک شانزدهم)
*  تیم های صعودکننده: تیم های اول و دوم/ 4 تیم سوم
* حداقل مسابقه هر تیم: 3 بازی
* تعداد مسابقات: 104:بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 8 بازی
* زمان تورنمنت: 32-38 روز روز

* فواید: هر تیم حداقل سه بازی انجام می دهد 
* مضرات: چگونه به طور منصفانه بهترین تیم های سوم تشخیص داده می شوند؟ تعداد بیش از حد تمام بازی ها

7) هشت گروه 6 تیمی و سپس مرحله حذفی (از یک چهارم نهایی)
تیم های صعودکننده: سرگروه ها
* حداقل مسابقه هر تیم: 5 بازی
* تعداد مسابقات: 128بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 8 بازی
* زمان تورنمنت: 32 روز

* فواید: هر تیم پنج بازی انجام می دهد 
* مضرات: تعداد بالای مسابقات

8) هشت گروه 6 تیمی و سپس مرحله حذفی (از یک هشتم نهایی)
تیم های صعودکننده: دو تیم برتر هر گروه
* حداقل مسابقه هر تیم: 5 بازی
* تعداد مسابقات: 136 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 9 بازی
* زمان تورنمنت: 36 روز

* فواید و مضرات: مشابه بالا

9) هشت گروه 6 تیمی و سپس مرحله حذفی (از یک شانزدهم نهایی)
تیم های صعودکننده: چهار تیم برتر هر گروه
* حداقل مسابقه هر تیم: 5 بازی
* تعداد مسابقات: 152 بازی
* حداکثر مسابقه هر تیم: 10 بازی
* زمان تورنمنت: 40 روز

* فواید و مضرات: مشابه بالا

حالا از بین این 9 فرمت متفاوت، کدام یک فواید بیشتری دارد؟

مرتبط با موضوع

تبلیغات


نظرسنجی

به نظر شما تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 صعود میکند؟

گالری عکس

جدول