کمیته رفاهی
 

توصیه پزشکی هراتیان به تیم های لیگ برتری

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 115 ] - شنبه, 7 آبان 1401
توصیه پزشکی هراتیان به تیم های لیگ برتری

مدیر امور پزشکی لیگ بخشی از نتایج معاینات پیش از فصل لیگ حرفه ای فوتبال ایران در حوزه روانشناسی را منتشر کرد.

 زهره هراتیان مدیر امور پزشکی لیگ بخشی از نتایج معاینات پیش از فصل لیگ حرفه ای فوتبال ایران را  در حوزه روانشناسی ایفمارک را به شرح زیر منتشر کرد:

 در معاینات پیش از فصل لیگ امسال جدا از بحث پیشگیری از آسیب های جدی در یک اقدام هدفمند به  توصیف نیمرخ مهارت های ذهنی  بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران پرداخت. 
این پژوهش روانشناسی در معاینات پیش از فصل مرکز عالی پزشکی ورزشی فیفا  ایفمارک در سال 1401 به منظور تعیین نیمرخ مهارت های  ذهنی بازیکنان لیگ برتر به سرپرستی کیوان ملانوروزی رییس کمیته روانشناسی ایفمارک انجام گردید. 
بدین منظور کلیه بازیکنان لیگ برتر پرسشنامه مهارت های ذهنی اوتادا 3 را تکمیل کردند. 

این آزمون از جامع ترین آزمون های آمادگی روانی ورزشکاران است که دوازده مهارت ذهنی را در سه دسته مهارت های روانی پایه (هدف گزینی، تعهد و اعتماد به نفس)، مهارت های روان تنی (واکنش به استرس، کنترل ترس، آرمیدگی و نیرو بخشی) و مهارت های شناختی  (تمرکز، بازیافت تمرکز، تصویرسازی، تمرین ذهنی و طرح مسابقه )اندازه گیری می کند.
توصیف شاخص های آماری مهارت های ذهنی در بین مدافعان تیم های لیگ برتر نشان داد بالاترین میانگین مربوط به مهارت آرمیدگی و کمترین میانگین مهارت مربوط به بازیافت تمرکز است.

در میان بازیکنان که پست هافبک را داشته اند، بالاترین میانگین مربوط به مهارت تمرکز و کمترین میانگین مهارت مربوط به مولفه واکنش به استرس می باشد.

از طرفی در مورد مهاجم های لیگ برتر فوتبال ایران، بالاترین میانگین در بین 12 مهارت ذهنی مربوط به مهارت اعتماد به نفس می باشد و کمترین میانگین مربوط به مهارت تمرین ذهنی بوده است. 

با توجه به نتایجی که از این تحقیق در مورد مهارتهای ذهنی بازیکنان لیگ برتر  بدست آمده به مربیان  تیم‎های لیگ برتر  پیشنهاد می‎شود که علاوه بر برنامه ریزی های تمرینی که برای افزایش عملکرد بازیکنان یک فصل در نظر گرفته میشود، انواع تمرینات موثر برای کسب مهارت های ذهنی نیز انجام شود ، زیرا یکی از مولفه ها موثر و اصلی جهت ارتقا و بهبود عملکرد بازیکنان آمادگی بالای در مهارت های ذهنی در طول یک فصل مسابقات است.

زهره هراتیان در مورد این مطلب اظهار داشت: هر یک از تیم های لیگ برتر می توانند با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق برنامه ریزی لازم جهت اولویت بندی و برنامه ریزی تمرینات موثر برای هر بازیکن و کل تیم را داشته باشند تا هم به صورت اختصاصی و هم به صورت تیمی تمریناتی که منجر به بهبود مهارت های ذهنی و آمادگی ذهنی بازیکنان میشود را در برنامه تمرینی بازیکنان قرار دهند.

مرتبط با موضوع

گالری عکس

جدول