کمیته رفاهی

زمان دربی پایتخت مشخص شد +برنامه کامل لیگ هجدهم

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 104 ] - شنبه, 12 خرداد 1397
زمان دربی پایتخت مشخص شد +برنامه کامل لیگ هجدهم

زمان دربی پایتخت مشخص شد +برنامه کامل لیگ هجدهم           مراسم قرعه‌کشی هجدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با حضور مسئولان ...

زمان دربی پایتخت مشخص شد +برنامه کامل لیگ هجدهم

 

 

 

 

 

مراسم قرعه‌کشی هجدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر با حضور مسئولان تیم ها برگزار شد و ۱۶ تیم حاضر در این دوره حریفان خود را شناختند.

قرعه‌کشی هجدهمین دوره لیگ برتر (فصل ۹۸-۹۷) امشب (پنجشنبه) در سالن همایش‌های رازی با حضور مربیان، نمایندگان ۱۶ تیم لیگ برتر و شماری از پیشکسوتان برگزار شد. طبق قرعه‌کشی پرسپولیس و استقلال در هفته هشتم دربی ۸۸ پایتخت را برگزار می‌کنند. طبق اعلام فتاحی این بازی ۵ یا ۶ مهر برگزار خواهد شد و در بازی رفت استقلال میزبان است.

برنامه کامل لیگ برتر هجدهم به شرح زیر است:

هفته اول
سپیدرود رشت - سایپا
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – نساجی مازندران
پرسپولیس – پدیده مشهد
تراکتورسازی تبریز – نفت مسجدسلیمان
پیکان – استقلال
پارس جنوبی – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت آبادان - سپاهان

هفته دوم
سپاهان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – صنعت‌نفت ابادان
استقلال – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – استقلال خوزستان
سایپا – پیکان
نفت مسجدسلیمان – پارس جنوبی
نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز
فولاد خوزستان - پرسپولیس

هفته سوم
سپیدرود رشت – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – سایپا
صنعت‌نفت ابادان – پدیده مشهد
فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز – استقلال
پرسپولیس – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – نساجی مازندران
پیکان - سپاهان

هفته چهارم
پدیده مشهد – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – پیکان
سپاهان – ذوب‌آهن
سایپا – تراکتورسازی تبریز
نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس
استقلال – پارس جنوبی
استقلال خوزستان – صنعت‌نفت ابادان
نساجی مازندران - فولاد خوزستان

هفته پنجم
سپیدرود رشت – استقلال خوزستان
ذوب‌آهن – گسترش فولاد تبریز
پیکان – پدیده مشهد
پارس جنوبی – سایپا
نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز – سپاهان
فولاد خوزستان – استقلال
پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم
صنعت‌نفت ابادان – سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز
پدیده مشهد – ذوب‌آهن
سایپا – فولاد خوزستان
استقلال - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران – پرسپولیس
سپاهان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان - پیکان

هفته هفتم
سپیدرود رشت – پرسپولیس
پارس جنوبی – گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن – استقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد
نفت مسجدسلیمان – سایپا
استقلال – نساجی مازندران
فولاد خوزستان – سپاهان
پیکان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هشتم
سپیدرود رشت – پیکان
گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – پارس جنوبی
سایپا – نساجی مازندران
سپاهان – نفت مسجدسلیمان
استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس - استقلال

هفته نهم
ذوب‌آهن – سپیدرود رشت
نفت مسجدسلیمان – گسترش فولاد تبریز
فولاد خوزستان – پدیده مشهد
استقلال – سایپا
تراکتورسازی تبریز – صنعت‌نفت ابادان
پیکان – پرسپولیس
پارس جنوبی – استقلال خوزستان
نساجی مازندران - سپاهان

هفته دهم
سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز –نساجی مازندران
پیکان – ذوب‌آهن
پدیده مشهد – نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس – سایپا
سپاهان – استقلال
صنعت‌نفت ابادان – پارس جنوبی
استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

هفته یازدهم
ذوب‌آهن – پرسپولیس
سایپا – سپاهان
نفت مسجدسلیمان – استقلال خوزستان
تراکتورسازی تبریز – پیکان
استقلال – گسترش فولاد تبریز
پارس جنوبی – سپیدرود رشت
نساجی مازندران – پدیده مشهد
فولاد خوزستان - صنعت‌نفت ابادان

هفته دوازدهم
سپیدرود رشت – فولاد خوزستان
گسترش فولاد تبریز – سایپا
ذوب‌آهن – تراکتورسازی تبریز
پدیده مشهد – استقلال
پرسپولیس – سپاهان
صنعت‌نفت ابادان – نفت مسجدسلیمان
استقلال خوزستان – نساجی مازندران
پیکان - پارس جنوبی

هفته سیزدهم
سایپا – پدیده مشهد
نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت
تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس
استقلال – استقلال خوزستان
پارس جنوبی – ذوب‌آهن
سپاهان – گسترش فولاد تبریز
نساجی مازندران – صنعت‌نفت ابادان
فولاد خوزستان - پیکان

هفته چهاردهم
سپیدرود رشت – نساجی مازندران
ذوب‌آهن – فولاد خوزستان
پدیده مشهد – سپاهان
تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی
پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت ابادان – استقلال
استقلال خوزستان – سایپا
پیکان - نفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم
گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد
سایپا – صنعت‌نفت ابادان
نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن
استقلال – سپیدرود رشت
پارس جنوبی – پرسپولیس
سپاهان – استقلال خوزستان
نساجی مازندران – پیکان
فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم
سایپا - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان
نساجی مازندران - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - پیکان
فولاد خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هفدهم
سپیدرود رشت - سپاهان
صنعت‌نفت ابادان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - استقلال
استقلال خوزستان - پدیده مشهد
پیکان - سایپا
پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان
تراکتورسازی تبریز - نساجی مازندران
پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هجدهم
گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت
سایپا - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - صنعت‌نفت ابادان
نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان
استقلال - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - پرسپولیس
نساجی مازندران - پارس جنوبی
سپاهان - پیکان

هفته نوزدهم
سپیدرود رشت - پدیده مشهد
پیکان - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - سایپا
پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان
پارس جنوبی - استقلال
صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان
فولاد خوزستان - نساجی مازندران

هفته بیستم
استقلال خوزستان - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - پیکان
سایپا - پارس جنوبی
نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان
سپاهان - تراکتورسازی تبریز
استقلال - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان - پرسپولیس

هفته بیست‌و یکم
سپیدرود رشت - صنعت‌نفت ابادان
تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پدیده مشهد
فولاد خوزستان - سایپا
نفت مسجدسلیمان - استقلال
پرسپولیس - نساجی مازندران
پارس جنوبی - سپاهان
پیکان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و دوم
پرسپولیس - سپیدرود رشت
گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - ذوب‌آهن
پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز
سایپا - نفت مسجدسلیمان
نساجی مازندران - استقلال
سپاهان - فولاد خوزستان
صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و سوم
پیکان - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - صنعت‌نفت ابادان
پارس جنوبی - پدیده مشهد
نساجی مازندران - سایپا
نفت مسجدسلیمان - سپاهان
تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان
استقلال - پرسپولیس

هفته بیست‌و چهارم
سپیدرود رشت - ذوب‌آهن
گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان
پدیده مشهد - فولاد خوزستان
سایپا - استقلال
صنعت‌نفت ابادان - تراکتورسازی تبریز
پرسپولیس - پیکان
استقلال خوزستان - پارس جنوبی
سپاهان - نساجی مازندران

هفته بیست‌و پنجم
تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت
نساجی مازندران - گسترش فولاد تبریز
ذوب‌آهن - پیکان
نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد
سایپا - پرسپولیس
استقلال - سپاهان
پارس جنوبی - صنعت‌نفت ابادان
فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و ششم
پرسپولیس - ذوب‌آهن
سپاهان - سایپا
استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان
پیکان - تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز - استقلال
سپیدرود رشت - پارس جنوبی
پدیده مشهد - نساجی مازندران
صنعت‌نفت ابادان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و هفتم
فولاد خوزستان - سپیدرود رشت
سایپا - گسترش فولاد تبریز
تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن
استقلال - پدیده مشهد
سپاهان - پرسپولیس
نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت ابادان
نساجی مازندران - استقلال خوزستان
پارس جنوبی - پیکان

هفته بیست‌و هشتم
پدیده مشهد - سایپا
سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان
پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز
استقلال خوزستان - استقلال
ذوب‌آهن - پارس جنوبی
گسترش فولاد تبریز - سپاهان
صنعت‌نفت ابادان - نساجی مازندران
پیکان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و نهم
نساجی مازندران - سپیدرود رشت
فولاد خوزستان - ذوب‌آهن
سپاهان - پدیده مشهد
پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس
استقلال - صنعت‌نفت ابادان
سایپا - استقلال خوزستان
نفت مسجدسلیمان - پیکان

هفته سی‌ام
پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز
صنعت‌نفت ابادان - سایپا
ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان
سپیدرود رشت - استقلال
پرسپولیس - پارس جنوبی
استقلال خوزستان - سپاهان
پیکان - نساجی مازندران
تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال قرار است ۴ مرداد ماه سال ۹۷ آغاز شود.

مرتبط با موضوع

نظرسنجی

آیا از عملکرد هشت ساله کی روش راضی هستید؟

گالری عکس

جدول