کمیته رفاهی

اعضای هیأت مدیره

موسسین و بنیانگذاران: اعضای هیأت موسس و بنیانگذاران جمعیت حامیان هواداران فوتبال به ترتیب کسوت عبارتند از: 1)       شادروان سید مرتضی احمدی متولد سال 1302 2)      شعبان نیک صفت مطلق متولد سال 1312 3)     غلامرضا سلطانپو...

نظرسنجی

به نظر شما چه تیمی قهرمان لیگ برتر سال 98-97 خواهد شد؟

گالری عکس

جدول