کمیته رفاهی

‍ آی با کلاه ... آی بی کلاه

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 109 ] - چهارشنبه, 25 مهر 1397

اگر بپذیریم که در هر جامعه پدیده ورزش با دیگر پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ ، اقتصاد ، تجارت وچه بسا سیاست ارتباطی تنگاتنگ دارد و به مثابه حلقه های یک زنجیر در چرخه روابط اجتماعی بر یکدیگر تاثیر مثبت دارند بنا براین به همان نسبت هم با اتخاذ رویکردی غلط می تواند اثرات منفی ومخربی بر هم هم داشته باشند.

از آنجایی که ورزش به عنوان یک پدیده فراگیر اجتماعی از اقبال بالایی در نزد مخاطبانش برخورداراست واز سویی به عنوان یک مقوله به شدت جذاب وتماشایی سبب ساز شور وشوق ونشاط در نزد جوانان واز سویی دیگر موجب شهرت مدیران واداره کنندگانش می باشد...بنابراین چه درست و چه غلط ورزش عرصه ای شده است برای چهره شدن و چهره نمایی بسیاری از شهرت طلبان... عرصه ای که با توجه به چنین پتانسیل بالا بیش از پدیده های دیگراجتماعی مورد تهاجم غریبه های شهرت طلب و ناشناسانی کارشناس نما قرار گرفته است

صد البته این میان بیشتر هم ناشناسانی نسبی نسبت داده شده به سلسله انساب آقاها وآقاترهای جامعه تابه اعتبار خون پاک وهمخونی شان ژنتیک وار در عرصه بی درو پیکر ورزش بتازند تا به قولی ....دستش بگرفت وپابه پا کرد / تاشیوه راه رفتن آموخت....راه رفتن وتاتی تاتی کردن در این عرصه شهرت زا برای بالانشین شدن و متفرعنانه فخر فروشی به دلسوخته های مهجور ورزش ....دلسوخته هایی بمثابه ...،، آِی بی کلاه،، ها تا در این معرکه بالانشینی و پایین نشینی یا سرشان همچنان بی کلاه بماند یا بدین روش حسنه کلاه از سرشان بردارند !

،، آی با کلاه ، آی بی کلاه ،، امروزه روز نماد ظهور و حضور یقه سفید های ژنتیک است و درجازدن های مستدام یقه چرکین ها در عرصه ورزش ما...

حضور آقا زاده های خوش دک وپوز و خوش ژن که نه تنها جیب شان به جیب پربار آقا جون شان گره خورده که دانش واگاهی شان در مسیر همان ژن خوب به دل و جان پدران شان می رسد.... آی با کلاه هایی که تا بوده وهست در خوش خوشان کسب پست و مقام سر خوش می ایند و کم کم در لاک میز ودفتر ورییس دفتر واتاق های در بسته ووووونه تودانی ونه ما که اثر وجودی وکارنامه کاری شان بالاخره چی بوده!؟

،، آی با کلاه ،، هایی که فقط به دنبال شهرت حضور بر سر بوق رسانه های وابسته اند یعنی که بوق بزنید ... ماهم همانگونه که پدران مان به نرخ زمانه امدند وبالانشین شدند ...بخوانید وبدانید ما هم در مسیر بالا نشینی به نرخ فردا های دگر کم ازپدران مان نداریم ...ژن همان ژن است

این میان هم به روال سنت دیرینه ورزش مان این ،، آی بی کلاه ها باشند که همچنان سایه نشین در پس عرصه ورزش اند. حضور پر فروغ ،،آی با کلاه ،،ها هم چندان مربوط به امروز نیست.... دیروزه روزش نیز کم نبودند که بر سر بوق رسانه های وابسته نشستند و دیری نگذشت که بنا بر سیاست روز در پس افتادن آقاجان ها از بلندای میز ومقام به قید دو فوریت آقازاده هم پس پسکی گم گور شدند !

شهرام وزیری

مرتبط با موضوع

نظرسنجی

آیا مارک ویلموتس گزینه خوبی برای سرمربی تیم ملی کشورمان است؟

گالری عکس

جدول