کمیته رفاهی

برنامه و نتایج کامل دیدارهای جام جهانی 2018 روسیه به وقت ایران

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 124 ] - دوشنبه, 28 خرداد 1397
برنامه و نتایج کامل دیدارهای جام جهانی 2018 روسیه به وقت ایران

64 دیدار در جام جهانی روسیه برگزار خواهد شد تا سرنوشت قهرمانی مشخص شود. جام جهانی 2018 روسیه با حضور 32 تیم در پهناورترین کشور جهان برگزار می‌شود. جام جه...

64 دیدار در جام جهانی روسیه برگزار خواهد شد تا سرنوشت قهرمانی مشخص شود.

جام جهانی 2018 روسیه با حضور 32 تیم در پهناورترین کشور جهان برگزار می‌شود. جام جهانی قرار است از 24 خرداد با بازی افتتاحیه روسیه و عربستان آغاز شود. گروه بندی این رقابت‌ها به شرح زیر است: 

گروه A: روسیه، عربستان، مصر ،اروگوئه

گروه B: پرتغال، اسپانیا،  مراکش ،ایران

گروه C: فرانسه، استرالیا ، پرو، دانمارک

گروه D: آرژانتین، ایسلند، کرواسی، نیجریه

گروه  E :  برزیل، سوئیس، کاستاریکا،  صربستان

گروه F:  آلمان ، مکزیک، سوئد، کره‌جنوبی

گروه G:  بلژیک،  پاناما، تونس، انگلیس

گروه H: لهستان، سنگال ،کلمبیا، ژاپن

** برنامه بازی‌های جام جهانی 2018 روسیه

 روز 1

24 خرداد 1397 ساعت 19:30/ روسیه 5 - صفر عربستان ورزشگاه لوژنیکی 

روز 2

25 خرداد 1397 ساعت 16:30/ مصر صفر - یک اروگوئه ورزشگاه اکاترینبورگ 

25 خرداد 1397 ساعت 19:30/ ایران یک - صفر مراکش ورزشگاه سن پترزبورگ

25 خرداد 1397 ساعت 22:30/ اسپانیا 3 - 3 پرتغال ورزشگاه سوچی

روز 3

26 خرداد 1397 ساعت 14:30/ فرانسه 2 - یک استرالیا ورزشگاه کازان

26 خرداد 1397 ساعت 17:30/ آرژانتین یک - یک ایسلند ورزشگاه اسپارتاک

26 خرداد 1397 ساعت 20:30/ پرو صفر - یک دانمارک ورزشگاه سارانسک

26 خرداد 1397 ساعت 23:30/ کرواسی 2 - صفر نیجریه ورزشگاه کالینینگراد 

روز 4

27 خرداد 1397 ساعت 16:30/ کاستاریکا صفر - یک صربستان ورزشگاه سامارا

27 خرداد 1397 ساعت 19:30/ آلمان صفر - یک مکزیک ورزشگاه لوژنیکی

27 خرداد 1397 ساعت 22:30/ برزیل یک - یک سوئیس ورزشگاه روستوف

روز 5

28 خرداد 1397 ساعت 16:30/ سوئد- کره جنوبی ورزشگاه نیژنی نووگورود

28 خرداد 1397 ساعت 19:30/ بلژیک- پاناما ورزشگاه سوچی

28 خرداد 1397 ساعت 22:30/ انگلیس- تونس ورزشگاه وولگوگارد 

روز 6 

29 خرداد 1397 ساعت 16:30/ لهستان- سنگال ورزشگاه اسپارتاک

29 خرداد 1397 ساعت 19:30/ کلمبیا- ژاپن ورزشگاه سارانسک

29 خرداد 1397 ساعت 22:30/ روسیه- مصر ورزشگاه سن پترزبورگ

روز 7

30 خرداد 1397 ساعت 16:30/ پرتغال- مراکش ورزشگاه لوژنیکی 

30 خرداد 1397 ساعت 19:30/ اروگوئه- عربستان ورزشگاه روستوف 

30 خرداد 1397 ساعت 22:30/ ایران- اسپانیا ورزشگاه کازان

روز 8

31 خرداد 1397 ساعت 16:30/ فرانسه- پرو ورزشگاه اکاترینبورگ 

31 خرداد 1397 ساعت 19:30/ استرالیا- دانمارک ورزشگاه سامارا 

31 خرداد 1397 ساعت 22:30/ آرژانتین- کرواسی ورزشگاه نیژنی نووگورود

روز 9

1 تیر 1397 ساعت 16:30/ برزیل -کاستاریکا ورزشگاه سن پترزبورگ

1 تیر 1397 ساعت 19:30/ ایسلند- نیجریه ورزشگاه وولگوگارد

1 تیر 1397 ساعت 22:30/ سوئیس -صربستان ورزشگاه کالینینگراد 

روز 10

2 تیر 1397 ساعت 16:30/ بلژیک- تونس ورزشگاه اسپارتاک

2 تیر 1397 ساعت 19:30/ کره جنوبی- مکزیک ورزشگاه روستوف

2 تیر 1397 ساعت 22:30/ آلمان- سوئد ورزشگاه سوچی

روز 11

3 تیر 1397 ساعت 16:30/ انگلیس- پاناما ورزشگاه نیژنی نووگورود

3 تیر 1397 ساعت 19:30/ ژاپن- سنگال ورزشگاه اکاترینبورگ 

3 تیر 1397 ساعت 22:30/ لهستان- کلمبیا ورزشگاه کازان

روز 12

4 تیر 1397 ساعت 18:30/ اروگوئه- روسیه ورزشگاه سامارا 

4 تیر 1397 ساعت 18:30/ عربستان- مصر ورزشگاه وولگوگارد 

4 تیر 1397 ساعت 22:30/ ایران- پرتغال ورزشگاه سارانسک

4 تیر 1397 ساعت 22:30/ مراکش- اسپانیا ورزشگاه کالینینگراد 

روز 13

5 تیر 1397 ساعت 18:30/ دانمارک- فرانسه ورزشگاه لوژنیکی

5 تیر 1397 ساعت 18:30/ استرالیا- پرو ورزشگاه سوچی

5 تیر 1397 ساعت 22:30/ آرژانتین - نیجریه ورزشگاه سن پترزبورگ

5 تیر 1397 ساعت 22:30/ کرواسی- ایسلند ورزشگاه روستوف 

روز 14

6 تیر 1397 ساعت 18:30/ کره جنوبی- آلمان ورزشگاه کازان

6 تیر 1397 ساعت 18:30/ مکزیک -سوئد ورزشگاه اکاترینبورگ

6 تیر 1397 ساعت 22:30/ صربستان-برزیل ورزشگاه اسپارتاک

6 تیر 1397 ساعت 22:30/ سوئیس- کاستاریکا ورزشگاه نیژنی

روز 15

7 تیر 1397 ساعت 22:30/ انگلیس- بلژیک ورزشگاه کالینینگراد

7 تیر 1397 ساعت 22:30/ پاناما- تونس ورزشگاه سارانسک

7 تیر 1397 ساعت 18:30/ ژاپن- لهستان ورزشگاه وولگوگارد 

7 تیر 1397 ساعت 18:30/ کلمبیا- سنگال ورزشگاه سامارا

مرحله یک هشتم نهایی

روز 16

9 تیرماه 1397ساعت 18:30/  C1 - D2، ورزشگاه کازان (بازی 50)

9 تیرماه 1397 ساعت 22:30/  A1 – B2، ورزشگاه سوچی (بازی 49)
روز 17

10 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ B1 - A2، ورزشگاه لوژنیکی (بازی 51)


10 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ D1 - C2، ورزشگاه نیژنی نووگورود (بازی 52)

روز 18 

11 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ E1 – F2، ورزشگاه سامارا (بازی 53)


11 تیرماه 1397ساعت 22:30/ G1 - H2، ورزشگاه روستوف (بازی 54)

روز 19

12 تیرماه 1397 ساعت 18:30 /F1 - E2، ورزشگاه سن پترزبورگ (بازی 55)


12 تیرماه 1397 ساعت 22:30 G2 - H1، ورزشگاه اسپارتاک (بازی 56)

مرحله یک چهارم نهایی

روز 20

15 تیرماه 1397 ساعت 18:30/ برنده بازی 49 - برنده بازی 50، ورزشگاه نیژنی نووگورود  (بازی 57)


 15 تیرماه 1397 ساعت 22:30/ برنده بازی 53 - برنده بازی 54، ورزشگاه کازان آره‌نا  (بازی 58)

روز 21
16 تیرماه 1397 ساعت 18:30/  برنده بازی 55 - برنده بازی 56، ورزشگاه سامارا (بازی 60)

16 تیرماه 1397 ساعت 22:30/  برنده بازی 51 - برنده بازی 52، ورزشگاه سوچی (بازی 59)

مرحله نیمه نهایی 

روز 22

19 تیرماه 97 ساعت 22:30/ برنده بازی 57 - برنده بازی 58، ورزشگاه سن پترزبورگ  (بازی 61)

روز 23

20 تیرماه 97 ساعت 22:30/ برنده بازی 59 - برنده بازی 60، ورزشگاه لوژنیکی (بازی 62)

دیدار رده‌بندی

روز 24
23 تیرماه 97 ساعت 18:30/ بازنده بازی 61 - بازنده بازی 62، ورزشگاه سن پترزبورگ  

دیدار فینال

روز 25
24 تیرماه 97 ساعت 19:30/ برنده بازی 61 - برنده بازی 62، ورزشگاه لوژنیکی

مرتبط با موضوع

نظرسنجی

آیا از عملکرد هشت ساله کی روش راضی هستید؟

گالری عکس

جدول