کمیته رفاهی
 

محمد خاکپور سرمربی تیم ملی فوتبال امید شد

محمد خاکپور سرمربی تیم ملی فوتبال امید شدمحمد خاکپور به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران انتخاب شد.محمد خاکپور که پیش از این و در زمان مدیریت حبیب کاشانی بر تیم امید به عنوان مدیر فنی تیم امید انتخاب شده بود امروز به عنوان سرمربی تیم امید ایران انتخاب شد.خاکپور یکی از ملی پوشان سابق فوتبال ایر...

گالری عکس

جدول